Bartek Ciszkowski
Bartek Ciszkowski

Father, home cook, slime enthusiast. Biking through cities and hiking through the outdoors. Formerly Toronto, now Boston.